Befejeződött a szentgotthárdi kaszagyár rekultivációjának első üteme

Közzétette: Zala-Müllex
Készült: 17 november 2022

Szerdán a sajtóbejárással egybekötött helyszíni szemlét követően megtörtént az egykori szentgotthárdi kaszagyár közel hathektáros területének műszaki átadás-átvétele, azaz visszaadása a tulajdonos szentgotthárdi önkormányzatnak.

A kivitelező Zala-Müllex Kft. ügyvezető igazgatója, Bauer Arnold elmondta, a 19 héten keresztül zajló munkálatok keretében összesen 579 600 kg veszélyes és nem veszélyes hulladék került elszállításra és kezelésre. A 332 720 kg veszélyes hulladék nagy része olajszármazékos hulladék, festékes és oldószeres hulladék, valamint palahulladék volt, utóbbit cégünk saját telephelyén, Harasztifaluban tudta kezelni - elbontásra került két 500 m3-es pakuratartály is. A 246 880 kg nem veszélyes hulladék - döntően építési és fa-, valamint síküveg hulladékok - nagy része hasznosításra került. A legnagyobb feladatot a veszélyes hulladékok kezelése jelentette, itt a mintegy 600 hordóban elhelyezett hulladék nagy részével további munkát kellett végezni az elszállítást megelőzően. Az elszállítást végző tehergépjárművek a 19 hét alatt 77 fordulót tettek meg.

Szentgotthárd polgármestere, Huszár Gábor elmondta, a cél a rekultiváció folytatása és az, hogy a terület néhány éven belül a város lüktető központjává váljon. A munkálatok során több olyan, a kaszagyár működésével kapcsolatos emléket, például több évtizedes szerszámokat találtak, amik akár egy későbbi ipartörténeti kiállítás részét is képezhetik majd. A polgármester hangsúlyozta, azzal, hogy az első szakasz lezárult, a terület nem marad őrizetlenül, sőt megerősített védelmet kap, hogy a műemlékvédelem ne sérüljön.