Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. szeptember 30-i hatállyal a Müllex-Körmend Kft. beolvadással egyesül a Zala-Depo Kft.-vel. Az átalakulás tényét a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága a cégjegyzékbe bejegyezte. A beolvadást követően a társaság ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. néven működik tovább.

Az egyesülés a Partnereinkkel való mindennapi tevékenységben nem jelent változást, az egyesülés előtt megkötött szerződések továbbra is érvényesek.

A két cég egyesülésével egy regionális viszonylatban is jelentős társaság jön létre, mely még nagyobb humán-, eszközerőforrással és jelentős tapasztalattal bír a hulladékgazdálkodás területén. A Tisztelt Partnereinknek nyújtott szolgáltatásaink az eddigiekben megszokott zavartalan, magas szintű teljesítése, annak finanszírozása még biztosabbá válik.


A Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 2001. szeptember 29-én alakult a Városgazdálkodási Kft.-ből történő kiválással. Társaságunkat ZMJV Önkormányzata Zalaegerszeg és környéke kommunális hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátására és a Búslakpusztán lévő regionális hulladéklerakó üzemeltetésére hozta létre.

A jogszabályi változások miatt 2014. július 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást már nem a Zala- Depo Kft., hanem a szintén önkormányzati tulajdonban lévő Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. Mivel társaságunk rendelkezik a szolgáltatás ellátásához szükséges munkavállalókkal és tárgyi eszközökkel, ezért alvállalkozóként a továbbiakban is közreműködik e feladatok ellátásában.

A közszolgáltatáson kívüli hulladékkezelési tevékenység (pl. inert és termelési hulladékok gyűjtése és kezelése; hulladék előkezelő, hasznosító, ártalmatlanító telephelyek üzemeltetése) továbbra is a Zala-Depo Kft. feladatköre marad. 
Nagy gondot fordítunk a szelektív hulladékgyűjtésre: jelenleg papír, műanyag, üveg, elektronikai, fém, fa, zöld és inert hulladék különgyűjtését végezzük. A hulladékok minél nagyobb mennyiségű hasznosítása érdekében társaságunk már két telephelyet is üzemeltet: Zalaegerszeg Búslakpusztán az ISPA program keretében megépített Válogatócsarnokban papír és műanyag hulladék válogatását, bálázását és komposzt előállítását; Alkotmány utcai telephelyünkön pedig minden egyéb szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozását végezzük. A begyűjtött és előkezelt hulladékokat folyamatosan értékesítjük nemcsak a belföldi, hanem a külföldi (Európai Uniós és Unión kívüli) partnereinknek is.
2009. évben társaságunk végezte el a Zalaispa Társulás megbízásából a Zalaegerszeg- búslakpusztai lezárt hulladéklerakó rekultiválását,
2010 óta pedig vállaljuk manőverutak, belső- és mezőgazdasági útszakaszok, hegyi utak kivitelezését. Az útépítés egyes munkafázisainak elvégzéséhez megfelelő szaktudással és szállítójárművekkel, rakodógépekkel, kézi erővel rendelkezünk.
Az útfelújítások során az érintett közművek (csapadékvíz csatorna, ivóvíz vezeték, szennyvízcsatorna, telefonhálózat, villamos erőátviteli földkábel kiváltása) felújítását is kivitelezzük.

Mindezek mellett részt vállalunk építési és bontási munkálatokban, majd az itt keletkezett hulladékot (többek között az útépítéseknél) újrahasznosítjuk.

Tevékenységi köreink részét képezi továbbá a téli időszakban Zalaegerszeg útjainak a hóeltakarítása és síkosságmentesítése, melyet szintén önkormányzati megbízás alapján látunk el.