Változik a szelektív hulladék gyűjtési rendje Zalaegerszegen

Közzétette: Zala-Müllex
on 28 augusztus 2018
A város területén, közszolgáltatás keretében, elkülönítetten (szelektíven) begyűjtött hulladékok mennyisége folyamatos növekedést mutat. A tapasztalt mennyiségi növekedés - amely döntő részben a város lakosságának pozitív hozzáállásának köszönhető - elsősorban a műanyag csomagolóanyagok (pl. PET palackok) esetében tapasztalható. A növekvő hulladékmennyiség átvétele logisztikai változtatásokat tesz szükségessé a korábban kialakított gyűjtési módszerekhez és időpontokhoz képest.


A házhoz menő, sárga zsákos, műanyag és fém csomagolóanyag gyűjtés időpontjában következik be változás, az alábbiakban részletezett településrészeken:


*Kertváros és a Zrínyi u. környéke (Zrínyi u. - Göcseji u. - Alsóerdei u. által határolt terület), Jánkahegy, Lukahegy, Gálafej, Vakaroshegy, Besenyő Öreghegy (Besenyő változatlan időpontban!) Páterdomb, Pipa-hegy, Gévahegy, Kaszaháza, Kaszaházi fennsík, Gólyadomb, Nekeresd, Neszele, Ságod, Pózva, Csács, Csácsi-hegy,
Cserlap, Bozsok, Bozsoki-hegy.*

Az új időpont a következő szállítási alkalomtól kezdődően *minden hónap utolsó szerdájára* változik!

A 2018. évi új időpontok tehát:

  • augusztus 29.,
  • szeptember 26.,
  • október 31.,
  • november 28.,
  • december 26.

A város területén található gyűjtőszigetek egy részén, párhuzamosan megtalálható a műanyag csomagolóanyagok gyűjtésére szolgáló sárga színű, illetve a fém csomagolóanyagok gyűjtésére szolgáló fehér színű gyűjtőedény. A kettő hulladéktípus elkülönült gyűjtése jelenleg már nem indokolt, mivel ezen anyagfajták utóválogatási lehetősége technikailag biztosított, miközben a fémgyűjtő konténerek telítettsége nagyságrendileg alacsonyabb szintű a műanyaggyűjtő konténereknél. A fenti okból kifolyólag, a fém csomagolóanyagok gyűjtésére szolgáló, fehér színű konténerek a közeljövőben visszaszállításra kerülnek és ezzel egy időben, a sárga színű konténereken a műanyag és fém csomagolóanyagok együttes gyűjtését - a családi házak sárga zsákos gyűjtéséhez hasonló módon - megengedő, tájékoztató matricák kerülnek elhelyezésre. A visszagyűjtött konténerek felszabaduló helye egyúttal arra is lehetőséget biztosít, hogy a folyamatosan növekvő mennyiségű, szelektív műanyagok gyűjtéséhez, szükség esetén, további műanyag + fém befogadására alkalmas konténer kerüljön kihelyezésre.

A közterületi gyűjtőszigetek használatát igénybe vevő Tisztelt Ügyfeleket kérjük, hogy a gyűjtőedények mellett, semmilyen esetben sem helyezzenek el kommunális hulladékot, illetve lomot, mivel ezen hulladékok rendszeres takarítása jelentős költséget jelent Z.M.J.V. Önkormányzata részére. A szelektív edények rendszeres, nem rendeltetésszerű használata az érintett gyűjtőszigetek megszüntetését vonhatja maga után, amire már több példa is volt a város területén.

Együttműködésüket köszönjük!