Közérdekű közlemény

 

 

DÍJFIZETÉS


Tisztelt Ügyfeleink!


Felhívjuk figyelmüket, hogy az Alkotmánybíróság 52/2000. (XII.18.) számú határozata, valamint a helyi önkormányzat rendelete alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele,- így a díj megfizetése is- minden lakott ingatlan tulajdonosára/használójára nézve kötelező, a hulladékszállítás igénybe nem vétele nem mentesít a szolgáltatási díjfizetés alól.


Társaságunk negyedévente számlázza a hulladékkezelés díját a lakosság felé, amit kérünk a tárgy negyedév utolsó napjáig kiegyenlíteni.


Amennyiben ügyfelünk fizetési kötelezettségének e határidőn belül nem tesz eleget, abban az esetben a díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül fizetési emlékeztetőt küldünk. Ebben az esetben már postadíj (tértivevényes levél díja) és késedelmi kamat kerül felszámolásra. A fizetési felszólító át nem vétele nem mentesít a számla megfizetése alól!


A felszólítás eredménytelensége esetén a számla lejártát követő 45. nap elteltével a díjhátrablék behajtását az idei évtől a Nemzeti Adó-és Vámhivatal kezdeményezi.

Az Adóhivatal további költségeket is felszámít, melyek tovább növelik a számlahátralékot.


Mindezen költségek és egyéb kellemetlenségek elkerülése érdekében, kérjük, szíveskedjenek díjtartozásukat idejében rendezni!


Zala-Depo Kft