ŐSZI ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2013

Közérdekű közlemény

 

 

ŐSZI ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2013


 

Tisztelt zalaegerszegi lakosok!


A 2013. évi őszi zöldhulladék gyűjtése 2013. november 18 és december 17. közötti időszakban lezajlott.
Az őszi zöldhulladék gyűjtési akció a 2012. évivel azonos módon kerül megtartásra. A gyűjtés a kéthetente történő zöldhulladékgyűjtési szolgáltatás időpontjaihoz fog igazodni. Tehát a városnak csak azon területein valósul meg a zöldhulladék gyűjtési akció, ahol a rendszeres kéthetente történő biohulladékgyűjtés is megoldott.


A zöldhulladék gyűjtő edénnyel rendelkezők, az itt meghirdetett napon, az edény mellé kihelyezhetik a szennyeződés és idegen anyagoktól mentes plusz zöld hulladékaikat. A zöldhulladék gyűjtő edénnyel nem rendelkezők, az itt meghirdetett napon reggel 7 óráig szintén kihelyezhetik zöldhulladékaikat az úttest közelébe.


A hulladékokat a következő módon kell kihelyezni:


- kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 1,5 m hosszúságban, kötegelve

- falevelet és füvet bezsákolva.


A begyűjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyűjtőszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia, törmelék stb.) mentes biohulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenőrzésre kerül!

A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyűjtőzsák a helyszínen lesz hagyva. Fontos tudni, hogy a zöldhulladékok, kizárólag a városrészenként meghirdetett napon helyezhetők ki, és kerülnek térítésmentesen elszállításra.


Felhívjuk a Tisztelt Zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetőség van házi komposztáló edény igénylésére, érdeklődni a Zala-Depo Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található kettő hulladékudvarban folyamatosan 5-5 m3 mennyiségig térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:


Zalaegerszeg- Búslakpuszta: Tel.: 30/491-4908 Nyitva tartás: Kedd-péntek 7-15, szombat 7:30-14 óráig, hétfő és vasárnap szünnap. Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509 nyitva tartás: Kedd-péntek 9-17, szombat 7:30-14 óráig, hétfő és vasárnap szünnap.


Gyűjtési napok


November 18. hétfő:


Landorhegy, Ola, Hock J. útról nyíló mellékutcák a Falumúzeum utcától nyugatra (keleti határa a Platán sor páros és a Göcseji u páratlan oldala, nyugati határa a Kodály Z., Ősz u., Hegyközség és Helikon utcák). Az Ebergényi utca a lőtérig, valamint az Egerszeghegyi és a Nagycsarit utcák. Andráshida, Hatháza, Vorhota- Erzsébethegy: kizárólag a Teskándi, Újhegyi és Erzsébethegyi utak


November 19. kedd:

Becsali (Csak a Becsali út) Bazita Botfa Besenyő

 

December 2. hétfő:

Páterdomb + Belváros keleti részéből Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi része, Kinizsi u. belvárosi része

 

December 3. kedd:

Kertváros (Nyugati határa a Göcseji u. páros oldala, Alsóerdei u., Keleti határa a Jánkahegy és a Mátyás Király utca, ennek az utcának a konkrét gyűjtése később lesz) Csács (hegyi rész nélkül) Bozsok (hegyi rész nélkül)


December 16. hétfő:


Belváros Nyugati része (Rákóczi u. a Falumúzeum utcáig, a Platán sor páratlan oldala, az Arany János utca, és az általa határolt terület), Kaszaháza, Gólyadomb, Neszele, Ságod -kivéve a Rigó, Patak, Szilvás, Orgona, Diófa, Vasvári Pál és Hajnóczy utcák


December 17. kedd:


Zrínyi u. környéke (A Mátyás Király és Alsójánkahegyi utcák, valamint a Bartók Béla, Szállítók és a Zrínyi u. által határolt terület) Pózva, Nekeresd, Belváros Keleti része: (Arany János utca és a tőle keletre fekvő utcák, Göcseji útról északra és a Zala folyótól délre eső terület, kivéve a Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi része, Kinizsi u. belvárosi része, ezeket lásd december 2-án.)


Tisztelettel:

Zala-Depo Kft.